Szervezetünk

Egyesületünk hitvallása, hogy minden közösség elsősorban a maga erejére támaszkodva kell megoldja gondjait, támogassa rászorultjait. Hiszünk a közösségi és társadalmi szemléletváltásban, amely az emberi értéket becsüli, hisszük, hogy az emberi értékbe történő beruházás a leghatékonyabb, leghálásabb magatartás valamint emberi, felebaráti kötelesség is.

2003-ban szervezetünk létrehozása szükségszerű volt térségünk szociális problémáinak enyhítésére, az akkori szociális segítő háló szellemi, anyagi erőforrásainak pótlására, hiányosságainak orvoslására. Nagy múltú elődünk, báró Szentkereszty Stephanie ránk hagyott szellemi, eszmei öröksége is kötelezett, hogy hozzá hasonlóan létrehozzunk egy olyan civil szervezetet, egyesületet, mely hathatós segítséget nyújt az általa létrehozott intézet mindenkori lakóinak, mely ma, mint Koordonáló Központ működik.

A Szentkereszty Stephanie Egyesület szívügyének tekinti és felkarolja a szociálisan hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek, megváltozott munkaképességű személyeknek a problémáit, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak, öregeknek, hajléktalanoknak, krízishelyzetben levő egyéneknek a szükségleteit.

Munkánk során szem előtt tartjuk báró Szentkereszty Stephanie intelmét mely szerint:

 Végezzük mindannyian a reánk néző munkát, szerénységgel lelkiismeretes hűséggel és a mindenható áldása velünk lesz.

Céljaink közé tartozik

... azon szikrát, melyet meggyújtottunk elaludni ne hagyjuk, hanem mielőbb élő lánggá fejlesszünk.
Báró Szentkereszty Stephanie
 • a háromszéki veszélyeztetett helyzetű gyermekek és ifjak védelme

 • a bántalmazás megelőzése, a családon belüli erőszak áldozatainak védelme

 • szociális tevékenységek promoválása, szociális kooperálás elősegítése

 • a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása, szocioprofeszionális integrációja

 • segítségnyújtás mindazon személyeknek, akik krízishelyzetben vagy krízis utáni helyzetben vannak

 • helyi és megyei szociális tevékenységek, szolgáltatások támogatása, szervezése, fejlesztése

Történelmi visszatekintés

Zágoni báró Szentkereszty Stephanie
az „ALAPÍTVÁNYI HÖLGY” – avagy a korabeli
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ

Szentkereszty Stephanie bárónő 1842 február 5-én született Kolozsváron. Alig 11 éves korában kerül Budapestre. Az ott töltött öt év alatt nyelveket, festészetet tanult, amit később művészi szinten művelt, majd Zágonba a szülői házhoz tér vissza.

Mindössze 29 éves, mikor közéleti munkálkodáshoz kezd, amelyben személyes tulajdonságai, megnyerő modora, műveltsége és elméje hamar vezéregyéniséggé avatja. Az 1870-es évek elején kezdte el jótékonykodó tevékenységét, így nyerte el az „ alapítványi hölgy ” jelzőt. 1872 okt. 9-én megnyitotta kapuit a ma is működő „ árvaház ”, mely 1874-ben felvette az Erzsébet nevet. Az árvaház működésének célja: „Háromszék vármegye apa és anya nélkül való árvaleányait felnevelni, munkára szoktatni.”

Szentkereszty Stephanie bárónő 1872-ben alapította meg az Erzsébet Árvaleány Nevelőintézetet FENNTARTÓ EGYESÜLETET „azon célból, hogy abban a háromszékmegyei illetőségű, szülők- és vagyon nélküli leány- gyermekekről keresztényi szeretettel gondoskodjon, azokat élelemmel, lakással, ruházattal lássa el, s emellett a szükséges nevelésben és tanításban részesítse, hogy belőlük értelmes, jó erkölcsű nők, a társadalomnak munkás és hasznos tagjai váljanak.”

Tevékenységeink

 • Jogi, mentálhigiénés, orvosi, szociális és pszichológiai tanácsadás szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek/személyek, családon belüli erőszak áldozatai, valamint ezek agresszorai számára

 • Szociális szolgáltatások létrehozása, működtetése

 • Fogyatékkal élő személyek szakmai integrációja védett egység keretén belül

 • Szakosított humánerőforrás biztosítása és képzése

 • Együttműködés helyi és megyei intézményekkel, egyházakkal, külföldi és belföldi civil szervezetekkel

Elért eredményeink

 • Közreműködés két lakásotthon létrejöttében, Baróton és Kézdivásárhelyen
 • EUROCAMP – Nemzetközi Ifjúsági Tábor
 • Ergo és művészetterápiás központ létrehozása
 • Pályázat a Kézenfogva Alapítvánnyal-Ergo-művészetterápiás műhely bővítése segédeszközökkel
 • Egyhetes továbbképzés Grazban (Ausztria) 9 fogyatékkal élő szakellátásában dolgozó szakember számára
 • Krízisközpont, Sűrgösségi Központ létrehozása a Családon Belüli Erőszak Áldozatai Számára
 • Jó székelyek Kézdivásárhelyen-nemzeti identitásunk erősítése, gyökereink védelme
 • Szakemberek tanulmányútja Maassluisban (Hollandia)
 • Friseur Projekt
 • Tegyük szebbé környezetünket ahol élünk – Búzamag Védett egység létrehozása
 • Együtt kéz a kézben korlátledöntő összefogásunk óvodásokkal, iskolásokkal Kiránduló, szabadidős és kulturális élményprogramok hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők számára
  (részletesebben a 10 éves Jubileumi újságunkban)
Szentkereszty Stephanie

A Szentkereszty Stephanie Egyesület szívügyének tekinti a szociálisan hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek, megváltott munkaképességű személyeknek a problémáit.

Bankszámlaszám

BCR Tg. Secuiesc
RO43RNCB0127007521700001 (RON)
SWIFT Kód: RNCBROBU

Banca Raiffeisen Sa., Ag. Tg. Secuiesc
RO46RZBR0000060005872818 (EURO)
SWIFT Kód: RZBRROBU

+40744 307 472

+40267 361 265

buzamag@yahoo.com

11-es Udvartér, 4. szám
525400 Kézdivásárhely
Kovászna megye, Románia

2016 - 2024 © Szentkereszty Stephanie Egyesület

Search