Tanácsadói Központ a családon belüli bántalmazás megelőzésére és megfékezésére

A Tanácsadói Központ Missziója

 • egyénre szabott, speciális szolgáltatások nyújtása, szemelőtt tartva a családon belüli bántalmazott személyek sajátos igényeit
 • hathatós, integrált támogatás az erőszak áldozatainak krízisállapotuk feloldásában, valamint a trauma okozta sérülések feldolgozásában
 • figyelemfelhívó és közösségi  tudatformáló megmozdulások  szervezése és lebonyolítása, a családon belüli bántalmazás megelőzéséért és leküzdéséért

Szolgáltatások, tevékenységek

 • tanácsadás: jogi, szociális, pszichológiai, mentálhigiénés területen
 • életvezetési tanácsadás (Life coaching)
 • figyelemfelhívó és közösségi tudatformáló megmozdulások  szervezése

Szakemberek

 • szociális munkás
 • pszichológus
 • jogi tanácsadó
 • mentálhigiénés szakember
 • életvezetési tanácsadó

Elérhetőségek

Kézdivásárhely, 11-es Udvartér, 4. Szám

Irányítószám 525400

Tel: 0744307472

E-mail : buzamag@yahoo.com

www.szentkereszty.ro

Információs és Tanácsadási Központ

2009-től működő akkreditált Információs és Tanácsadási Központunk, elsődleges célja a felsőhármszéki lakosság egészséges, életvitelének, életminőségének elősegítése, javítása. Központunk személyre szabott segítséget nyújt, halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők, mindennapi élet nehézségeivel küzdő családoknak, egyénekek.

Egyéni vagy csoportos tanácsadást nyújtunk, naprakész információkkal szolgálunk:

 • egyetemes emberi, fogyatékkal élő, halmazottan hátrányos helyzetű személyek jogaival kapcsolatosan, támogatva ezen személyek közösségbe, társadalomba való beilleszkedését;
 • életvezetési problémákkal, nehéz döntési helyzetekkel, változások, veszteségek feldolgozásának nehézségével küszködő egyéneknek;
 • párkapcsolati, családi, munkahelyi, iskolai, baráti kapcsolataiban jelentkező konfliktusok kezelésében;
 • stresszhelyzetekkel való hatékony megküzdésben;
 • magatartási, beilleszkedési zavarral, tanulási, beszédbeli akadályokkal, nehézségekkel küzdő gyerekeknek.

Központunk szakemberei: jogász, mentálhigiénés szakember, pszichológus, logopédus, szociális munkás.

BÁTRAN KÉRHET SEGÍTSÉGET, HA:

 • Ha valamilyen fontos döntés előtt szeretne tisztábban látni
 • Ha van olyan dolog, amiről a környezetében nem tud beszélni, de szívesen megosztaná valakivel
 • Ha egy adott probléma, legyen az munkahelyi, vagy magánéleti, olyan jelentőssé válik, hogy zavarja ezzel életvitelét
 • Ha gyakran él át erős érzelmi konfliktusokat, feszültségeket
 • Ha életvezetési problémákkal, nehéz döntési helyzetekkel, az életben bekövetkező változások feldolgozásának nehézségeivel küzd
 • Ha veszteség, vagy gyász érte
 • Ha önismerettel, önértékeléssel kapcsolatos problémái vannak
 • Ha párkapcsolati problémái és egyes kapcsolataiban konfliktusai vannak
 • Ha gyermekneveléssel kapcsolatos kérdései, nehézségei vannak
 • Ha tartós stressz miatt nem tud kikapcsolni, aludni sem
 • Ha lehangoltnak érzi magát, szorongást él át

Ha gyereke

 • Magatartási zavarai vannak
 • Beilleszkedési zavarral küzd
 • Tanulási nehézségekkel küzd

A Szentkereszti Stephanie Egyesület
INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT
szakembereitől

Központ a családon belüli erőszak megelőzésére, leküzdésére

2009-től működik az akkreditált szolgáltatást nyújtó Központ a családon belüli erőszak megelőzésére, leküzdésére. Célunk a felsőháromszéki családon belüli erőszak megelőzése, a bátalmazás áldozatainak védelme, biztonságos menedéknyújtás. A központ segítséget nyújt azon személyeknek, akiknek biztonsága, testi-lelki épsége, veszélyeztetett, vagy károsodott, akik önrendelkezésükben, vagy szexuális önrendelkezésükben korlátozottak, akik testi, verbális, lelki erőszak áldozatai/elkövetői. A családon belüli erőszak áldozatai a bántalmazás miatti krízis lezajlásáig, teljes körű, szakszerű ellátásban részesülnek.

Szolgáltatásaink

 • Egyéni vagy csoportos tanácsadást nyújtunk a bántalmazott elvesztett kompetenciájának visszaszerzésében jogi, gazdasági, lelki és érzelmi szinten egyaránt
 • Információkat nyújtunk az erőszak természetéről, jellegéről, dinamikájáról valamint arról, hogy áldozatként a térségben milyen szolgáltatások és segítségek érhetők el (pl. munkalehetőségek, bölcsőde, óvoda, iskola, jogi segítség, támogató környezet).
 • Pszichológiai, jogi, mentálhigiénés krízisintervenció
 • Áldozatok és bántalmazók számára tanácsadást és folyamatkövetést biztosítunk.
 • Fokozatos felkészítése az áldozatoknak az önálló életvitelre, támogató családi és társadalmi kapcsolatok ápolására, illetve kialakítására.

Központ szakemberei: mentálhigiénés szakember, pszichológus, szociális munkás, jogász.

Meggyőződésünk, hogy a családban a személyes és lelki biztonság mindenki számára alapvető jog, ami egyben össztársadalmi érdek is.

NEM MAGÁNÜGY A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Családon belüli erőszak, ha valaki a hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszélyezteti vagy károsítja, önrendelkezésében vagy szexuális önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot követ el vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve a személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az együttélést.

Általában mivel indokolják a nők, ha "maradnak" a bántalmazó kapcsolatban?

A bántalmazást követően, a párom mélységes megbánást mutatott: bocsánatot kért és megfogadta, hogy ilyesmi soha többé nem fordul elő.

Ahová segítségért fordulhat

Szentkereszty Stephanie Egyesület, Kézdivásárhely
Központ a családon belüli erőszak megelőzésére és megfékezésére

A törvény

217/2003-as törvény a családon belüli erőszak megelőzése és megfékezésére

Búzamag Védett Egység

A fogyatékkal élők életminőségének javítása és esélyegyenlőségük társadalmi ügyének felkarolása céljából a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület létrehozta 2009-ben a Búzamag Védett Egységet a 448/2006. számú törvény értelmében.

A 448/2006 számú törvény értelmében a legalább 50 alkalmazottal rendelkező közhatóságok, közintézmények, cégek kötelesek az alkalmazottak teljes létszámának legkevesebb 4% kitevő arányban fogyatékkal élő személyeket alkalmazni.

Akik nem teljesítik az előbbi előírást, az alábbi kötelezettségek közül választhatnak:

 • havonta befizetnek az állami költségvetésbe egy összeget (melyet úgy számítanak ki, hogy az országos bruttó minimális alapbér 50%-át beszorozzák a fogyatékkal élő személyekkel be nem töltött munkahelyek számlával)
 • az előbbi számítás szerinti összeggel egyenértékben, a fogyatékkal élő személyek által előállított termékeket és szolgáltatásokat vesznek enge¬délyezett védett egységektől

A Búzamag Védett Egység célja a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrálása, új munkahelyek létesítése, lehetőséget nyújtva egyre több fogyatékkal élő személy bevonására a munkaerőpiacba.

Termékeink és szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink:

 • intermediális tevékenységek
 • csomagolás
 • takarítás
 • feliratozás

Termékeink:

 • protokollos termékek
 • kézzel díszített ajándéktárgyak

Miben segít Ön azzal, ha Búzamag Védett Egységünktől vásárol?

 • Fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű személyek munkához jutásában
 • Megváltozott munkaképességű személyek életminőségének javításában
 • Sérült, hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációban
 • Hulladék újrahasznosításában
 • Környezetünk megóvásában
 • Élhetőbb székelyföld kialakításában
 • Gyökereink fennmaradásában

Termékeink története

Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is tudnánk megvalósítani célkítűzéseinket szem előtt tartva szemléletünket, gyökereinket és erőforrásainkat. És ekkor jött a gondolat: Hulladékból fogunk értéket teremteni! Nem utánzunk senkit! A magunk ötleteit valósítjuk meg. Minden egyes termékünknek saját története van, amelyek nagyon sok odafigyeléssel születtek meg. A legelső ilyen termékünk a székely szilvapálinkás üveg, amelyet továbbfejlesztettünk és idővel egyre eredetibb siculicum termékek láttak napvilágot.

Az egyedi székely termékek előállításában szem előtt tartjuk a környezetbarát, a székely kultúra, székely gyökereink őrzését, a saját ötletek, kreatív gondolatok megvalósulását, a mindennapi életben való használhatóságot, az esztétikai élménynyújtást és fejleszthetőség gondolatát, amely a munkafolyamat alatt beépülhet a fogyatékkal élő személyek életvitelébe.

Szentkereszty Stephanie

A Szentkereszty Stephanie Egyesület szívügyének tekinti a szociálisan hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek, megváltott munkaképességű személyeknek a problémáit.

Bankszámlaszám

BCR Tg. Secuiesc
RO43RNCB0127007521700001 (RON)
SWIFT Kód: RNCBROBU

Banca Raiffeisen Sa., Ag. Tg. Secuiesc
RO46RZBR0000060005872818 (EURO)
SWIFT Kód: RZBRROBU

+40744 307 472

+40267 361 265

buzamag@yahoo.com

11-es Udvartér, 4. szám
525400 Kézdivásárhely
Kovászna megye, Románia

2016 - 2024 © Szentkereszty Stephanie Egyesület

Search